One Cent Thief (2022) Full HD Vietsub

One Cent Thief (2022) Full HD Vietsub kể về một nhân viên ngân hàng trẻ tuổi, đầy tham vọng, người rất cần chữa khỏi bệnh cho người cha ốm yếu và lấy lại giá trị bản thân. Anh ta bắt đầu ăn cắp 1 xu từ tài khoản ngân hàng của người khác.

One Cent Thief (2022) Full HD Vietsub kể về một nhân viên ngân hàng trẻ tuổi, đầy tham vọng, người rất cần chữa khỏi bệnh cho người cha ốm yếu và lấy lại giá trị bản thân. Anh ta bắt đầu ăn cắp 1 xu từ tài khoản ngân hàng của người khác.